Bản giao hưởng

Tôi đã nghe những bản giao hưởng
Trước tất cả những gì tôi nghe được là sự im lặng
Một bài viết cho bạn và tôi
Và mọi giai điệu là vô tận
Cuộc sống đang xâu chuỗi tôi
Sau đó, bạn đến và bạn cắt tôi ra
Được hát một mình
Bây giờ tôi không thể tìm thấy chìa khóa mà không có bạn

Và bây giờ bài hát của bạn được lặp lại
Và tôi đang theo nhịp tim của bạn
Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ
Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật

Tôi chỉ muốn là một phần của bản giao hưởng của bạn
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?
Bản giao hưởng
Giống như một bài hát tình yêu trên đài phát thanh
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?

Tôi xin lỗi nếu tất cả quá nhiều
Mỗi ngày bạn ở đây, tôi đang lành
Và tôi đã hết may mắn
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi tìm thấy cảm giác này
Vì tôi đã nghe những bản giao hưởng
Trước tất cả những gì tôi nghe được là sự im lặng
Một bài viết cho bạn và tôi
(Một bài viết cho bạn và tôi)
Và mọi giai điệu là vô tận

Và bây giờ bài hát của bạn được lặp lại
Và tôi đang theo nhịp tim của bạn
Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ
Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật

Tôi chỉ muốn là một phần của bản giao hưởng của bạn
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?
Bản giao hưởng
Giống như một bài hát tình yêu trên đài phát thanh
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?

Và bây giờ bài hát của bạn được lặp lại
Và tôi đang theo nhịp tim của bạn
Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ
Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật

Tôi chỉ muốn là một phần của bản giao hưởng của bạn
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?
Bản giao hưởng
Giống như một bài hát tình yêu trên đài phát thanh
Bản giao hưởng
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?
Bản giao hưởng
Giống như một bài hát tình yêu trên đài phát thanh
Em sẽ ôm anh thật chặt và không buông tay?