Đã bị mờ

Bạn là cái bóng đến với ánh sáng của tôi
Bạn có cảm thấy chúng tôi không
Một khởi đầu khác
Bạn biến mất
Sợ mục tiêu của chúng tôi là khuất mắt
Muốn chúng tôi
Xuống

Bay gio ban o dau
Bay gio ban o dau
Bay gio ban o dau
Tất cả trong tưởng tượng của tôi
Bay gio ban o dau
Bạn chỉ là tưởng tượng
Bay gio ban o dau

Atlantis
Dưới biển
Dưới biển
Bay gio ban o dau
Một giấc mơ khác
Những con quái vật chạy trong tôi

Tôi nhạt nhòa
Tôi nhạt nhòa
Mất rồi,
Tôi nhạt nhòa
Tôi nhạt nhòa
Mất rồi,
Tôi nhạt nhòa
Những vùng nước nông, không bao giờ gặp
Những gì tôi cần
tôi sẽ từ bỏ
Cú lặn sâu hơn
Sự im lặng vĩnh cửu của biển
Tôi đang thở
Sống sót

Bay gio ban o dau
Bay gio ban o dau

Dưới ánh sáng
Nhưng đèn mờ
Bạn đốt cháy trái tim tôi
Bay gio ban o dau
Bay gio ban o dau

Bay gio ban o dau
Atlantis Dưới biển
Dưới biển
Bay gio ban o dau
Một giấc mơ khác
Những con quái vật chạy trong tôi
Tôi nhạt nhòa
Tôi nhạt nhòa
Mất rồi,
Tôi nhạt nhòa
Tôi nhạt nhòa
Mất rồi,
Tôi nhạt nhòa.